AFP logo
Kyrre Fossum Pedersen | aktuar/konsulent

Mob: 934 80 765 og 4063 9074    

                                                                                                                                 

E-post: kfp@aktuarfirmaet.no

Etablerte aktuarfirmaet i 2009. Aktuarvirksomheten er etablert på bakgrunn av erfaring fra faget og bransjen siden 1998.

 

Utdannelse: Aktuar, cand. scient/master i statistikk og forsikringsmatematikk ved Universitetet i Oslo 2000. Internasjonalt godkjent aktuarkompetanse fra Den Norske Aktuarforening.

Hovedarbeidsfelt: Pensjon, livsforsikring, solvency II, forsikringsøkonomi, finansmatematikk, drift, kontroll, systemutvikling, analyser, ansvarshavende aktuar for pensjonskasser og reassuranse.

Tidligere praksis: KPMG, AON, Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring.

Som konsulent arbeides det for både store og små bedrifter, deriblant også tidligere arbeidsgivere. Aktuarfirmaet Fossum Pedersen er underleverandør som aktuarkonsulent for KPMG.

 

 

 

          


BildeKFP