AFP logo

Aktuarfirmaet Fossum Pedersen er et konsulentfirma som tilbyr tjenester og rådgivning innen pensjon og livsforsikring, samt  leverer behovsrettede løsninger til bedrifter, offentlige instanser, forbund/forvaltning og privatpersoner.

 

Aktuarfirmaet utfører oppgaver som:

- Ansvarshavende aktuar for pensjonskasser

- Tariffering og IT implementering

- Omdanning til innskuddspensjon og hybridpensjon

- Utarbeidelse og kostnadsberegninger av lederpensjoner

- NRS/IFRS beregninger for pensjonsordninger

- IBNR/RBNS analyse av gruppelivsforsikringer

- Solvency beregninger og stresstester for pensjonsordninger